ПОЛИТИКА на КАЧЕСТВО

 
WJS ще продължи да работи непрекъснато по подобрение и усъвършенстване на:
 

Доставка на машини с най-високо качество

Посрещане на изискванията му

 

Приемливо време за доставка

 

Дълготрайна връзка с клиента и доставчиците

Задълженията

 

Развитие към следване на изискванията на пазара

Висока достъпност

 

Гъвкавост

Приятна атмосфера

Добър порядък

 
Качеството на Уотър Джет - Швеция

Куолити-мениджментът се осъществява при следните сертификати:
 
Сертифицирано съответствие с Quality Management System Standard
SS-EN ISO 9001:2000
Сертифицирано съответствие по
ГОСТ-сертификат за региона на Русия.