АВТОМАТИЧНИ ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ
Компактни, високопроизводителни автоматични лентоотрезна машина за мултифункционална употреба при рязане на плътни и лети единични заготовки, както за рязане на сноп от еднотипни детайли.

Вид машина Размери на рязане Вид лента Задвижване
mm mm kW
Ø  
HA 250 250 300 x 250 34 x 1,1 x 3505 3,7
HA 400 406 406 x 406 41 x 1,3 x 4570 5,5


ТИП HA-250

Компактна, високопроизводителна, автоматична лентоотрезна машина, характеризираща се с стабилно шарнирно окачване, предназначена за икономично рязане на плътни и кухи материали с различна твърдост, както единични заготовки, така и на снопове. В автоматичен режим на настройка дължините на отрязваните сегменти и броя им могат да бъдат задавани предварително.

Комбинираната подаващо- притискаща система осигурява възможността за задаване на притискащото усилие в зависимост от конкретната заготовка: различни стойности на притискане за различните плътни, тръбни и профилни материали.

Времето на цикъла на рязане е минимизирано с патентованото на базата на проучвания автоматично превключване между подаващото и притискащото устройства. В стандартното оборудване на машината е включен и конвейер за отделяне на стружките от рязането.




ТИП HA-400

Автоматизирана машина за универсална употреба за рязане на всички видове метални заготовки: прътови, структурни стомани, тръби – единично или в снопове. В автоматичен режим на работа дължината на отрязвания сегмент, и броя на рязовете могат да се зададат предварително. Стандартно екипирана с конвейер за отвеждане на стружките, HA-400 е преназначена да удовлетвори изискванията на едросерийното производство. Същевременно машината е достатъчно гъвкава за да удовлетвори и непрекъснато сменящата се специфика на задачи при дребносерийното производство. С помощта на подаващо-притискателното устройство, позиционирането на материала става бързо и лесно. Комбинираната система за притискане и подаване дава възможност да се оперира с постоянно усилие на притискане, както и то да се променя в зависимост от напречното сечение на рязания материал. Това спомага за оптимални резултати при рязане и удължаване на живота на режещите ленти.



  << ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ  
 


 
Фирма ВЕМАН ЕООД е изключителен представител за България на AMADA GmbH.

Допълнителна информация за фирма AMADA GmbH можете да намерите и на сайта й: www.amada.de